Marktplan - Polityka jakości

Jako organizacja zajmująca się szkoleniami dla dorosłych pragniemy przyczynić się do wykorzystania przez nich realnie istniejących szans w osiągnięciu sukcesu zawodowego.

Podstawą naszych działań jest spełnianie wymagań i oczekiwań klientów, zrozumienie i dostosowywanie się w miarę możliwości do ich potrzeb oraz osiągnięcie maksymalnego ich zadowolenia. Pragniemy to osiągnąć poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością i ciągłe doskonalenie jego skuteczności.

Nasza działalność jest prowadzona zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi działalności szkoleniowej.

Miarą wysokiej jakości naszych usług jest wzrastająca liczba uczestników szkoleń i kursów.