Kursy zawodowe - Marktplan - firma szkoleniowo doradcza Tarnowskie Góry

Kursy zawodowe

Kursy przyuczające do zawodów:
      - murarz - tynkarz
      - malarz, gładzie gipsowe
      - technolog robót wykończeniowych
      - technolog docieplenia budynków
      - brukarz
      - posadzkarz
      - monter- składacz okien
      - monter instalacji i urządzeń sanitarnych
      - monter izolacji budowlanych
      - ogrodnik- opiekun terenów zielonych      -
      - kucharz

Placówka posiada własny sprzęt komputerowy i prowadzimy również szkolenia z zakresu obsługi komputera

Dla skazanych przebywających w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych oferujemy dodatkowo:
      - szkolenie profilaktyki antyalkoholowej
      - szkolenie przeciwdziałania agresji
      - warsztaty zwiększające poczucie własnej wartości
      - szkolenie z podstaw przedsiębiorczości (zakładanie własnej działalności oraz dokumentacja z tym związana)
      - seminarium aktywizacji zawodowej (pisanie CV, listów motywacyjnych itp.)
      - szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 
Kursy i szkolenia prowadzone są przez cały rok przez nauczycieli i trenerów posiadających odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie.