Marktplan - nasze cele i plany

O firmie - nasze cele i plany

Firma Marktplan jest regionalną firmą szkoleniowo-doradczą, która w 2000 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Celem firmy Marktplan jest zarówno zawodowe jak i etyczne wspieranie uczestników szkoleń w społecznych i ekonomicznych procesach przekształceniowych.

W 2007 roku otrzymaliśmy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Powiatu Tarnogórskiego w Tarnowskich Górach pod numerem 37/07.

Posiadamy również wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Od roku 2007 współpracujemy z placówkami penitencjarnymi województwa śląskiego, w których organizujemy i prowadzimy szkolenia oraz kursy przyuczające do zawodów dla osób osadzonych. Realizowane szkolenia projektowane są na zamówienie zleceniodawcy i dostosowywane do osobistych warunków ich uczestników.

5 lutego 2009 roku otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2000, dzięki któremu firma ciągle się doskonali. Nasz System Zarządzania Jakością obejmuje świadczenie usług szkoleniowych dla dorosłych.

Od grudnia 2009 roku dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymaliśmy w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji, "Uczenie się przez całe życie", wraz z partnerami z Litwy, Bułgarii i Niemiec realizujemy projekt "Zastosowanie międzynarodowego systemu podnoszenia jakości w szkolnictwie ustawicznym w europejski kontekście w szczególności w odniesieniu do osób o niskich kwalifikacjach".